تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال دوم 92-91

 

 

 دریافت فایل doc - تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال دوم 92-91

 

 

 

 

الف) تقويم آموزشي

انتخاب واحد

تاخير درانتخاب واحد

تشكيل كلاسها

حذف واضافه

امتحانات

شروع

14/11/91

19/11/91

23/11/91

28/11/91

25/3/92

پايان

18/11/91

 

23/3/92

2/12/91

12/4/92

 

ب ) برنامه انتخاب واحد                                                                                                                           91082802

 

 

ايام هفته

تاريخ

صبح   ساعت 30/11- 8

بعد از ظهر ساعت 17- 13

شب از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد

شنبه

14/11/91

علوم اجتماعي (كليه گرايشها ، كليه ورودي ها و مقاطع)

كامپيوتر (كليه ورودي ها و مقاطع)

 

پرستاري و مامايي (كليه ورودي ها)

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

يكشنبه

15/11/91

مهندسي شيمي –ورودي 88 و قبل از آن

مهندسي شيمي ومهندسي نفت – ورودي 89

تكنولوژي صنايع شيميايي (كليه ورودي ها)

مهندسي شيمي (كارشناسي ارشد كليه ورودي ها)

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

دوشنبه

16/11/91

مهندسي شيمي و مهندسي نفت-ورودي  90 و 91

 

مكانيك (كليه ورودي ها و مقاطع)

 تكنولوژي ساخت و توليد (كليه ورودي ها)

شيمي كاربردي (كليه مقاطع و وروديها)

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

سه شنبه

17/11/91

كارشناسي ارشد مشاوره (كليه ورودي ها)

 

روانشناسي باليني (كليه ورودي ها)

كارشناسي مشاوره (كليه ورودي ها)

علوم تربيتي – دبستاني وپيش دبستاني (كليه وروديها)

آموزش ابتدايي (كليه وروديهاومقاطع  )

علوم تجربي (كليه وروديهاومقاطع  )

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

چهارشنبه

18/11/91

مهندسي علوم و صنايع غذايي (كليه ورودي ها)

كارشناسي مهندسي كشاورزي (كليه ورودي ها)

ارشد مهندسي كشاورزي (كليه ورودي ها و گرايشها)

زبان انگليسي (كليه ورودي ها و مقاطع)

 

 

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

 

                                                                                                                                                                                                                                          

  1. انتخاب واحد بصورت اينترنتي انجام مي شود لذا دانشجويان محترم ازمراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد خودداري نمايند . در صورت هرگونه ابهام كارشناسان آموزشي و مديران گروههاي مربوطه درايام انتخاب واحد پاسخگوي سئوالات آموزشي دانشجويان خواهند بود .
  2. رعايت پيشنياز – همنياز به عهده دانشجو وي باشد .
  3. انتخاب واحد هر رشته در تاريخ وساعت مقرر انجام مي گيرد
  4. انتخاب واحد زماني قطعي است كه دانشجو تاييديه نهايي انتخاب واحد را دريافت نمايند.
  5. دانشجوياني كه درس كارآموزي را انتخاب واحد مي نمايند   حد اكثر تا يك ماه بعداز انتخاب واحد فرصت دارند جهت اخذ فرم كارآموزي وانجام مراحل آن اقدام نمايند در غير اينصورت كارآموزي آنان حذف خواهد شد .
  6. دانشجويان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد معارف انتخاب نمايند .

          حوزه معاونت آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد