تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 92-91

تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان  92-91

تقويم آموزشي

انتخاب واحد

تاخير درانتخاب واحد

تشكيل كلاسها

امتحانات

 

شروع

26/3/92

29/03/92

02/04/92

 20/05/92

پايان

28/03/92

31/03/92

02/05/92

24/05/92

 

برنامه انتخاب واحد

ايام

هفته

تاريخ

صبح ساعت 12 - 8

بعد از ظهر ساعت 30/17  - 30/13

شب از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد

1شنبه

26/03/92

 • مهندسي شيمي  ورودي 89 و قبل از آن
 • مهندسي نفت  ورودي 89 و قبل از آن
 • مهندسي شيمي  ورودي 90و91
 • مهندسي نفت  ورودي 90و91
 • تكنولوژي صنايع شيميايي ( كليه ورودي ها )

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

2شنبه

27/03/92

 • پرستاري و مامايي ( كليه ورودي ها )
 • زبان انگليسي (كليه ورودي ها و مقاطع)
 • شيمي كاربردي (كليه وروديها)
 • مكانيك (كليه ورودي ها و مقاطع)
 • تكنولوژي ساخت و توليد (كليه ورودي ها)

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

3شنبه

28/03/92

 •   روانشناسي باليني ( كليه وروديها )
 • كارشناسي مشاوره ( كليه وروديها )
 • علوم تربيتي دبستاني وپيش دبستاني( كليه وروديها )
 • آموزش ابتدايي ( كليه وروديهاومقاطع )
 • علوم تجربي ( كليه وروديهاومقاطع  )
 • کارشناسی علوم اجتماعی (کلیه گرایشها)
 • مهندسي علوم و صنايع غذايي (كليه ورودي ها)
 • كارشناسي مهندسي كشاورزي (كليه ورودي ها)
 • كامپيوتر( كليه ورودي ها و مقاطع )

كليه دانشجوياني كه در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند

 
 
 • انتخاب واحد بصورت اينترنتي انجام مي شود لذا دانشجويان محترم ازمراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد خودداري نمايند . در صورت هرگونه ابهام كارشناسان آموزشي و مديران گروههاي مربوطه درايام انتخاب واحد پاسخگوي سئوالات آموزشي دانشجويان خواهند بود .
 • رعايت پيشنياز همنياز به عهده دانشجو وي باشد .
 • انتخاب واحد هر رشته در تاريخ وساعت مقرر انجام مي گيرد
 • انتخاب واحد زماني قطعي است كه دانشجو تاييديه نهايي انتخاب واحد را دريافت نمايند.
 • دانشجوياني كه درس كارآموزي را انتخاب واحد مي نمايند   حد اكثر تا يك ماه بعداز انتخاب واحد فرصت دارند جهت اخذ فرم كارآموزي وانجام مراحل آن اقدام نمايند در غير اينصورت كارآموزي آنان حذف خواهد شد .
 • دانشجويان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد معارف انتخاب نمايند .

                                                                حوزه معاونت آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان                  

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد