تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال اول 93-92

(بروز رسانی شده در تاریخ 29/05/92)

      تقويم جديد:

 

 

امتحانات

حذف و اضافه

تشكيل كلاسها

(براي وروديهاي قبل از 92)

تاخير در انتخاب واحد

انتخاب واحد

الف) تقويم آموزشي

17/10/1392

31/6/1392

23/6/1392

20/6/92

ساعت : 14 الي 17

16/6/92

شروع

3/11/1392

3/7/1392

12/10/1392

20/6/92

پايان

 

ب) برنامه انتخاب واحد

 

شب از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاريخ

ايام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مهندسي شيمي و مهندسي نفت ورودي 90 - 89

مهندسی شیمی  ورودي88 و قبل از آن

مهندسي نفت    ورودي88 و قبل از آن

 

16/6/92

شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مترجمی زبان انگلیسی(کلیه ورودیها و مقاطع)

زبان و ادبیات انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی (کلیه ورودیها و مقاطع)

مکانیک (کلیه ورودیها و مقاطع)

مهندسی شیمی -  مهندسي نفت ورودي91

مهندسي شيمي كارشناسي ارشد (كليه وروديها )

تكنولوژي صنايع شيميايي  (كليه وروديها )

17/6/92

يكشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

کامپیوتر (کلیه ورودیها و مقاطع)

شيمي كاربردي (كليه ورودي ها و مقاطع)

پرستاری و مامایی (کلیه ورودیها )

 

18/6/92

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مشاوره ارشد (کلیه ورودیها)

کودکان استثنایی کارشناسی ارشد

آموزش ابتدایی – علوم تجربی – علوم تربیتی             پیش دبستانی (کلیه ورودیها و مقاطع)

 

علوم اجتماعی کارشناسی ارشد (کلیه ورودیها)

علوم اجتماعی کارشناسی (کلیه ورودیها)

مشاوره -  روانشناسي باليني(كارشناسي كليه وروديها)

 

19/6/92

سه شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

تاخير در ثبت نام

کشاورزی - علوم و صنایع غذایی – کنترل کیفی و بهداشت(کلیه ورودیها)

کشاورزی کارشناسی ارشد (کلیه ورودیها و مقاطع)

 

20/6/92

چهارشنبه

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             92052707

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی انجام می شود لذا دانشجویان محترم از مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد خوداری نمایند. در صورت هر گونه ابهام كارشناسان آموزشي در ايام انتخاب واحد پاسخگوي سئوالات آموزشي دانشجويان خواهند بود.

2-انتخاب واحد هر رشته و ورودی در تاریخ و ساعت مقرر انجام می گیرد.

3- رعایت کلیه دروس پیشنیاز همنیاز به عهده شخص دانشجو می باشد.

4-دریافت نامه اولیه برای کارآموزی از تاریخ 6/7/92 لغایت 8/8/92 خواهد بود. در صورت عدم مراجعه در تاریخ ذکر شده درس کارآموزی حذف خواهد شد                                                                                           

                                                          

حوزه معاونت آموزشی

                                                                                                                                               دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد