تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

امتحانات

حذف و اضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر در انتخاب واحد

انتخاب واحد

الف) تقویم آموزشی

20/10/1393

05/07/1393

29/06/1393

25/06/1393ساعت : 14 الی 18

22/06/1393

شروع

28/10/1393

08/07/1393

18/10/1393

25/06/1393

پایان

 

ب) برنامه انتخاب واحد

 

از ساعت 20 شب تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 18:00

صبح ساعت  8:00   الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

آموزش ابتدایی – علوم تجربی

علوم تربیتی پیش دبستانی ودبستانی

راهنمایی و مشاوره -  روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد مشاوره

(کلیه گرایش ها)

22/06/93

شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)

زبان انگلیسی(کلیه مقاطع و گرایش ها)

مهندسی کشاورزی (کلیه مقاطع وگرایش ها)

پرستاری و مامایی

(کلیه ورودی ها)

23/06/93

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی شیمی و مهندسی نفت ورودی 90 و قبل از آن

کامپیوتر (کلیه مقاطع وگرایش ها)

شیمی کاربردی (کلیه مقاطع)

مکانیک (کلیه مقاطع وگرایش ها)

مهندسی شیمی کارشناسی ارشد

24/06/93

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

تاخیر در انتخاب واحد

مهندسی شیمی و مهندسی نفت ورودی 92و91

25/06/93

سه شنبه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

 

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد