برنامه حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

آخرین بروزرسانی : 19 بهمن 1393

 

از ساعت 17 شب تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

 

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

مهندسی کشاورزی(کلیه مقاطع وگرایشها)

 

شیمی کاربردی(کلیه مقاطع وگرایشها)

مهندسی کامپیوتر(کلیه مقاطع)

 

راهنمایی و مشاوره –آموزش ابتدایی- روانشناسی-بالینی

زبان انگلیسی (کلیه مقاطع وگرایشها)

علوم اجتماعی (کلیه گرایشها)

 

1393/11/19

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

مهندسی نفت (کلیه گرایش ها)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی شیمی کارشناسی

مهندسی شیمی کارشناسی ارشد

(کلیه گرایش ها)

1393/11/20

دو شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

پرستاری

مهندسی مکانیک (کلیه مقاطع وگرایشها)

کارشناسی ارشد مشاوره

(کلیه گرایشها)

مامایی

 

1393/11/21

سه شنبه

 

 

 

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

 

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد