برنامه حذف و اضافه نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

برنامه حذف و اضافه نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

 

از ساعت 17 تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 13:30 الی 16:00

صبح ساعت 8:30 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویانی که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

کلیه رشته

 

 

کلیه رشته

 

1394/04/07

یکشنبه

کلیه دانشجویانی که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

کلیه رشته

کلیه رشته

1394/04/08

دوشنبه

 

 

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

 

برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات