تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

قابل توجه دانشجویان محترم : تقویم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد بشرح ذیل اصلاح و اعلام می‌گردد. 94/6/8

 

امتحانات

حذف و اضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر در انتخاب واحد

انتخاب واحد

الف) تقویم آموزشی

1394/10/19

1394/07/11

1394/06/28

1394/06/25

ساعت : 14 الی 18

1394/06/21

شروع

1394/11/01

1394/07/16

1394/10/17

1394/06/25

پایان

 

ب) برنامه انتخاب واحد

از ساعت 18  تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 18:00

صبح ساعت  8:00   الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

پرستاری

شیمی کاربردی

مامایی

94/06/21

شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

94/06/22

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

علوم اجتماعی

زبان انگلیسی

مهندسی کامپیوتر

آموزش ابتدایی راهنمایی و مشاوره -روان شناسی -  روانشناسی بالینی

94/06/23

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی شیمی (کارشناسی)

گروه مکانیک  

94/06/24

سه شنبه

 

 

تاخیر در انتخاب واحد

مهندسی علوم وصنایع غذایی

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد)

94/06/25

چهارشنبه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات