برنامه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

برنامه حذف واضافه  نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

از ساعت 17 تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

مهندسی کشاورزی

مهندسی علوم و صنایع غذایی

مکانیک

کامپیوتر

آموزش ابتدایی

مشاوره -  روانشناسی- بالینی

زبان انگلیسی

94/07/12

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

مهندسی شیمی (کارشناسی)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

94/07/13

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

مامایی

پرستاری

94/07/14

سه شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

شیمی کاربردی-علوم اجتماعی

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

مهندسی شیمی کارشناسی ارشد

مشاوره توانبخشی-مدرسه

94/07/15

چهار شنبه

 

 

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

     

 

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد