تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94

تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

امتحانات

حذف و اضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر در انتخاب واحد

انتخاب واحد

الف) تقویم آموزشی

95/03/16

94/11/24

94/11/10

94/11/08

ساعت : 8 الی 12

94/11/03

شروع

95/03/28

94/11/29

95/03/13

94/11/07

پایان

 

ب) برنامه انتخاب واحد

از ساعت 18  تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 18:00

صبح ساعت  8:00   الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

علوم اجتماعی

شیمی کاربردی – شیمی تجزیه

مهندسی علوم وصنایع غذایی

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد)

94/11/03

شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مهندسی شیمی (کارشناسی)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

گروه مکانیک –تبدیل انرژی

94/11/04

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

پرستاری

مامایی

94/11/05

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی

94/11/06

سه شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

زبان انگلیسی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

مهندسی پزشکی

آموزش ابتدایی – راهنمایی و مشاوره -روان شناسی -  روانشناسی بالینی- علوم تربیتی

94/11/07

چهارشنبه

 

 

تاخیر در انتخاب واحد

94/11/08

پنج شنبه

 
1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.
برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد