برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

برنامه حذف واضافه  نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

از ساعت 17 تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی -

مهندسی پزشکی

گروه مکانیک –  تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

آموزش ابتدایی – راهنمایی و مشاوره -روان شناسی (کارشناسی )  -  روانشناسی بالینی- علوم تربیتی

94/11/24

شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند.

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

روان شناسی عمومی (کارشناسی ارشد)

94/11/25

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

مهندسی علوم وصنایع غذایی (کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترا)

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد)

زبان انگلیسی

شیمی کاربردی – شیمی تجزیه

علوم اجتماعی

94/11/26

دو شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

مامایی

پرستاری

94/11/27

سه شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به حذف واضافه نشده اند

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

مهندسی شیمی (کارشناسی)

مهندسی شیمی (کارشناسی)  تکنولوژی صنایع شیمیایی

94/11/28

چهارشنبه

 

 

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد