تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال تابستان 95-94

 

 

امتحانات

حذف و اضافه

تشکیل کلاسها

95/04/02

انتخاب واحد

الف) تقویم آموزشی

95/05/27

95/04/05

95/04/05

8:30 الی  12

95/03/30

شروع

95/06/04

95/04/08

95/05/26

95/04/01

پایان

 

از ساعت 18 تا 7 صبح روز بعد

بعد از ظهر 13:30 الی 16:30

صبح ساعت 8:30 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مهندسی علوم وصنایع غذایی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی پزشکی

هوش مصنوعی

علوم اجتماعی

زبان انگلیسی

آموزش ابتدایی – راهنمایی و مشاوره - روان شناسی -  روانشناسی بالینی –علوم تربیتی

95/03/30

یکشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

مهندسی شیمی

 (کارشناسی کلیه گرایش ها)

گروه مکانیک

شیمی کاربردی

مهندسی شیمی(کارشناسی ارشد)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

95/03/31

دوشنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

پرستاری ومامایی

مشاوره خانواده

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

مشاوره شغلی

95/04/01

سه شنبه

کلیه دانشجویان که در طول روز موفق به انتخاب واحد نشده اند.

-----------------

تاخیر در انتخاب واحد

95/04/02

چهارشنبه

                                                         

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد