برنامه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

بعد از ظهر 14:00 الی 18:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

مهندسی شیمی (کارشناسی)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

95/07/10

شنبه

مهندسی کامپیوتر

مهندسی پزشکی

هوش مصنوعی

جامعه شناسی- علوم ارتباطات

زبان انگلیسی

ساخت وتولید  - مکانیک خودرو

 مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

شیمی کاربردی

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد)

95/07/11

یکشنبه

مهندسی علوم وصنایع غذایی (کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) کلیه گرایش ها

آموزش ابتدایی

راهنمایی و مشاوره

روان شناسی (کارشناسی) 

روانشناسی بالینی

علوم تربیتی

95/07/12

دو شنبه

پرستاری

مامایی

95/07/13

سه شنبه

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی

95/07/14

چهار شنبه

 

 

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

     

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات