برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

بعد از ظهر 14:00 الی 17:00

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد- دکتری)

ساخت وتولید  - مکانیک خودرو

 مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی(ارشد)

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)

مهندسی مالی

آموزش ابتدایی- علوم تربیتی

راهنمایی و مشاوره

روان شناسی (کارشناسی) 

روان شناسی بالینی

95/11/16

شنبه

مهندسی کامپیوتر

مهندسی پزشکی  هوش مصنوعی

شیمی کاربردی  شیمی دارویی(کارشناسی کارشناسی)

دکتری شیمی آلی

 مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد دکتری )

مهندسی شیمی (کارشناسی)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

95/11/17

یکشنبه

مهندسی علوم وصنایع غذایی (کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) کلیه گرایش ها

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

زبان انگلیسی (کارشناسیکارشناسی ارشد)

95/11/18

دوشنبه

مشاوره خانواده

مشاوره شغلی

مشاوره توانبخشی

مشاوره مدرسه

روان شناسی عمومی(ارشد)

95/11/19

سه شنبه

مامایی

پرستاری

95/11/20

چهارشنبه

  1. حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات