برنامه حذف واضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

برنامه حذف واضافه  نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

بعد از ظهر 14:00 الی00 :17

صبح ساعت 8:00 الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

آموزش ابتدایی- علوم تربیتی

روان شناسی (کارشناسی)

  روان شناسی بالینی

مهندسی شیمی (کارشناسی)

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

تکنولوژی صنایع شیمیایی

96/07/10

دوشنبه

پرستاری

مهندسی کامپیوتر

مهندسی پزشکی 

ساخت وتولید  - مکانیک خودرو

مامایی

زبان انگلیسی (کارشناسی)

مهندسی علوم وصنایع غذایی (کارشناسی)

96/07/11

سه شنبه

مشاوره توانبخشی- مشاوره مدرسه )

مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

مهندسی مالی

هوش مصنوعی

 

مشاوره خانواده

 مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی 

مهندسی علوم وصنایع غذایی )ارشد ودکترا)

96/07/12

چهارشنبه

-

شیمی کاربردی شیمی دارویی

دکتری شیمی آلی

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد دکتری )

علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد- دکتری)

زبان و ادبیات فارسی

زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)

96/07/13

پنج شنبه

 

 

  1. حذف واضافه بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .
  3. حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.
  4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند حداکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .
  5. دانشجویان محترم مجازند در هر ترم فقط 2 واحد از دروس معارف انتخاب نمایند .

     

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات