تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی97 -96

امتحانات

حذف و اضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر در انتخاب واحد

انتخاب واحد

 الف) تقویم آموزشی

97/03/27

96/11/28

96/11/14

96/11/11

ساعت : 8 الی 12

96/11/08

شروع

97/04/09

96/12/01

97/03/24

96/11/10

پایان

 

 ب) برنامه انتخاب واحد

بعد از ظهر 14:00 الی 18:00

صبح ساعت  8:00   الی 12:00

تاریخ

ایام هفته

----------------------------

پرستاری و مامایی ساعت 8 الی 15

96/11/08

یکشنبه

کلیه ورودی‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته فنی و مهندسی و علوم پایه و کشاورزی

کلیه ورودی‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی و ورزشی

96/11/09

دوشنبه

کلیه ورودی‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فنی مهندسی و کشاورزی و علوم پایه

کلیه ورودی‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم انسانی

96/11/10

سه شنبه

----------------------------

تاخیر در انتخاب واحد

96/11/11

چهارشنبه

 

 

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه  به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم:

انتخاب واحد تنها در تاریخ وساعت‌های تعیین شده انجام خواهد شد وکسانیکه به هردلیلی موفق به انتخاب واحد نشوند فقط در زمان حذف واضافه می‌توانند انتخاب واحد نمایند وبعد از آن مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                آموزش واحد    


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد