برنامه حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه حذف واضافه  نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بعد از ظهر 13:00 الی30 :15

صبح ساعت: 7:300 الی 11:30

تاریخ

ایام هفته

آموزش ابتدایی(کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته

 علوم تربیتی

روان شناسی بالینی

مامایی

(زبان انگلیسی (کارشناسی

(روان شناسی عمومی (کارشناسی

 

1396/11/28

شنبه

مهندسی پزشکی

مهندسی کامپیوتر( کارشناسی پیوسنه و ناپیوسته)

مهندسی علوم وصنایع غذایی (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته))

 (مهندسی علوم وصنایع غذایی )ارشد ودکترا

علوم ورزشی

مهندسی شیمی (کارشناسی)

مهندسی نفت کلیه گرایش ها

تکنولوژی صنایع شیمیایی

پرستاری

مهندسی مالی

مهندسی مکانیک(کارشناسی و ارشد(

هوش مصنوعی

1396/12/02

چهارشنبه

شیمی کاربردی شیمی دارویی

دکتری شیمی آلی

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد دکتری )

علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد- دکتری)

زبان و ادبیات فارسی وپایداری

زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)

 

مشاوره توانبخشی

 مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده

 مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی(  ارشد)

1396/12/03

پنج شنبه

 

کلیه دانشجویانی که موفق به حذف و اضافه نشده اند.

 

1396/12/04

جمعه

         
 

1.حذف واضافه  بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف واضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.

2.رعایت پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو باشد .

3.حذف و اضافه زمانی قطعی است که دانشجو تاییدیه نهایی حذف و اضافه را دریافت نمایند.

4. دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب می‌نمایند   حد اکثر تا یک ماه بعداز حذف و اضافه فرصت دارند جهت اخذ فرم کارآموزی وانجام مراحل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد .     

اداره آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد