تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال تابستان 97

 

امتحانات

حذف واضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر درانتخاب واحد

انتخاب واحد

تقویم آموزشی

3/6/1397

 

23/4/1397

19/4/1397

16/4/1397

شروع

8/6/1397

 

1/6/1397

17/4/1397

پایان

 

 

 

 

ساعت15به بعد

ساعت 8:30 الی 15

تاریخ

ایام هفته

کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحدنشده اند

 

کلیه گروههای علو م انسانی

شیمی کاربردی

 

16/4/1397

شنبه

کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحدنشده اند

پرستاری،مامایی

کلیه گروههای فنی ،مهندسی

،علوم وصنایع غذایی

17/4/1397

یکشنبه

 

کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحدنشده اند

تاخیردرانتخاب واحد

19/4/1397

سه شنبه

           
 

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

 

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاداسلامی واحدقوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد