تقویم آموزشی حذف واضافه واحد نیمسال اول98- 97

 

 

ساعت8الی15

 

تاریخ

ایام هفته

پرستاری ،مامایی،

روانشناسی عمومی(ارشد) مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه،

مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

7/7/1397

شنبه

مترجمی زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی -پایداری(کارشناسی ارشد)،علوم ورزشی

مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی کلیه گرایش (کارشناسی،ارشد،دکتری)

مهندسی مالی

8/7/1397

یکشنبه

 

شیمی کاربردی (کارشناسی ،ارشد)،شیمی تجزیه،شیمی دارویی،شیمی آلی(ارشد،دکتری)

ساخت وتولید، مکانیک خودرو ،تبدیل انرژی(ارشد)

آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،راهنمایی ومشاوره،مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی

هوش مصنوعی(ارشد)

9/7/1397

دوشنبه

 

علوم ارتباطات اجتماعی،جامعه شناسی(ارشد،دکتری)

روانشناسی –روانشناسی بالینی (کارشناسی)

مهندسی شیمی ونفت کلیه گرایش‌ها ( کارشناسی  ،ارشد، دکتری)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

10/7/1397

سه شنبه

 

کلیه دانشجویانی که موفق به حذف واضافه نشده اند

11/7/1397

چهارشنبه

 

1-حذف واضافه بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر می‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.

برنامه ریزی آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد