تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال اول99-98

تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال اول99-98

امتحانات

حذف واضافه

تشکیل کلاسها

تاخیر درانتخاب واحد

انتخاب واحد

تقویم آموزشی

1398/10/14

1398/7/06

1398/6/23

11398/6/14

1398/6/09

شروع

1398/10/26

1398/7/11

1398/10/12

1398/6/13

پایان

 

 

ساعت8الی15

تاریخ

ایام هفته

مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه،روان شناسی عمومی(ارشد)

مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

1398/6/09

شنبه

علوم ارتباطات اجتماعی،جامعه شناسی(ارشد،دکتری)

مهندسی شیمی ونفت کلیه گرایش‌ها ( کارشناسی  ،ارشد، دکتری)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

1398/6/10

یکشنبه

شیمی کاربردی (کارشناسی ،ارشد)،شیمی تجزیه،شیمی دارویی،شیمی آلی(ارشد،دکتری)

ساخت وتولید، مکانیک خودرو ،تبدیل انرژی(ارشد)

آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،راهنمایی ومشاوره،مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی

هوش مصنوعی(ارشد)

1398/6/11

دوشنبه

مترجمی زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی -پایداری(کارشناسی ارشد)،علوم ورزشی

مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی کلیه گرایش (کارشناسی،ارشد،دکتری)

مهندسی مالی

1398/6/12

سه شنبه

مامایی  پرستاری

روان شناسی  روان شناسی بالینی (کارشناسی)

1398/6/13

چهارشنبه

کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحدنشده اند

تاخیردرانتخاب واحد

1398/6/14

پنج شنبه

       
 

1- انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر می‌باشد. لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز همنیازبه عهده دانشجومی‌باشد.

برنامه ریزی آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد