عنوان : تقویم آموزشی و برنامه حذف و اضافه نیمسال اول99-98

تقویم آموزشی و برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 99-98

ساعت8الی15

تاریخ

ایام هفته

مامایی  پرستاری

روان شناسی روان شناسی بالینی (کارشناسی)

1398/07/07

یکشنبه

مترجمی زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی -پایداری(کارشناسی ارشد)،علوم ورزشی

مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی کلیه گرایش (کارشناسی،ارشد،دکتری)

مهندسی مالی

1398/07/08

دوشنبه

شیمی کاربردی (کارشناسی ،ارشد)،شیمی تجزیه،شیمی دارویی،شیمی آلی(ارشد،دکتری)

ساخت وتولید، مکانیک خودرو ،تبدیل انرژی(ارشد)

آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،راهنمایی ومشاوره،مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی

هوش مصنوعی(ارشد)

1398/07/09

سه شنبه

علوم ارتباطات اجتماعی،جامعه شناسی(ارشد،دکتری)

مهندسی شیمی ونفت کلیه گرایش‌ها ( کارشناسی  ،ارشد، دکتری)

تکنولوژی صنایع شیمیایی

1398/07/10

چهارشنبه

مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه،روان شناسی عمومی(ارشد)

مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

1398/07/11

پنج شنبه

 

1- حذف و اضافه بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد و خارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد لذا از مراجعه به آموزش خودداری فرمایید. در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام حذف و اضافه پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود..

2- رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز همنیازبه عهده دانشجومی‌باشد.

برنامه ریزی آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد