تقویم آموزشی و برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی99 -98

بازه آموزشی

انتخاب واحد

تاخیر در انتخاب واحد

تشکیل کلاسها

حذف و اضافه

امتحانات

شروع

05/11/1398

10/11/1398

ساعت 8 الی 12

12/11/1398

26/11/1398

24/03/1399

پایان

09/11/1398

23/03/1399

01/12/1398

07/04/1399

 

برنامه انتخاب واحد

ایام هفته

تاریخ

ساعت 8:00 الی 15:00

شنبه

05/11/1398

مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه، مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

علوم ارتباطات اجتماعی،جامعه شناسی(ارشد،دکتری)

یک شنبه

06/11/1398

مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی و هوش مصنوعی(ارشد)

ساخت وتولید، مکانیک خودرو ،تبدیل انرژی(ارشد)

حسابداری        و       علوم ورزشی

دوشنبه

07/11/1398

شیمی کاربردی (کارشناسی ،ارشد)،شیمی تجزیه،شیمی دارویی،شیمی آلی(ارشد،دکتری)

مامایی    

مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی کلیه گرایش (کارشناسی،ارشد،دکتری) و مهندسی مالی

آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،راهنمایی ومشاوره، مربی کودک

مهندسی شیمی ونفت کلیه گرایش‌ها ( کارشناسی  ،ارشد، دکتری) و تکنولوژی صنایع شیمیایی

سه شنبه

08/11/1398

زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی –پایداری(کارشناسی ارشد)،

پرستاری   و        حقوق

چهارشنبه

09/11/1398

               تعطیل رسمی                   کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند

پنج شنبه

10/11/1398

کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند

 
  1. انتخاب واحد بصورت اینترنتی و براساس جدول زمانبندی فوق انجام می‌گیرد، وخارج از آن امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از مراجعه  به آموزش خودداری فرمایید، در صورت نیاز کارشناسان آموزش در ایام انتخاب واحد پاسخگوی سئوالات آموزشی دانشجویان خواهند بود.
  2. . 2 - رعایت انتخاب حداقل وحداکثر مجاز واحد در ترم و دروس پیشنیاز – همنیاز به عهده دانشجو می‌باشد.
  3. قابل توجه دانشجویان محترم: انتخاب واحد تنها در تاریخ وساعت‌های تعیین شده انجام خواهد شد وکسانیکه به هردلیلی موفق به انتخاب واحد نشوند فقط در زمان حذف واضافه می‌توانند انتخاب واحد نمایند وبعد از آن مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد