تقویم آموزشی و برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98

تقویم آموزشی و برنامه حذف و اضافه واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98

بازه آموزشی

انتخاب واحد

تاخیر در انتخاب واحد

تشکیل کلاسها

حذف و اضافه

امتحانات

شروع

1398/11/05

1398/11/10

ساعت 8 الی 12

1398/11/12

1398/11/26

1399/03/24

پایان

1398/11/09

1399/03/23

1398/12/01

1399/04/07

 

برنامه حذف و اضافه

ایام هفته

تاریخ

ساعت 8:00 الی 15:00

شنبه

1398/11/26

مشاوره توانبخشی ، مشاوره مدرسه، مشاوره خانواده ،مشاوره شغلی

روان شناسی عمومی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

یک شنبه

1398/11/27

مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی و هوش مصنوعی(ارشد)

ساخت وتولید، مکانیک خودرو ،تبدیل انرژی(ارشد)

علوم ورزشی(کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته)

دوشنبه

1398/11/28

شیمی کاربردی (کارشناسی ،ارشد)،شیمی تجزیه،شیمی دارویی،شیمی آلی(ارشد،دکتری)

مامایی    

آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،راهنمایی ومشاوره، مربی کودک

مهندسی شیمی ونفت کلیه گرایش‌ها ( کارشناسی  ،ارشد، دکتری) و تکنولوژی صنایع شیمیایی

سه شنبه

1398/11/29

زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد،کارشناسی)

زبان وادبیات فارسی پایداری(کارشناسی ارشد)،

پرستاری  

چهارشنبه

1398/11/30

علوم ارتباطات اجتماعی،جامعه شناسی(ارشد،دکتری)

حسابداری ، مهندسی مالی، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

        حقوق

مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی کلیه گرایش (کارشناسی،ارشد،دکتری) و

 

 

پنج شنبه

1398/12/01

 

کلیه دانشجویانی که موفق به حذف و اضافه  نشده اند

 

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد