برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 94-93
تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93
تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 93-92
برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92
برنامه حذف و اضافه نيمسال اول 93-92
تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال اول 93-92
تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 92-91
برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم 92-91
تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد نيمسال دوم 92-91
صفحه 3 از 4 « قبل 1 2 3 4 بعد »   برو به