برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه حذف و اضافه نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93
برنامه حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 94-93
تقویم آموزشی وبرنامه انتخاب واحد نیمسال اول 94-93
تقويم آموزشي وبرنامه انتخاب واحد تابستان 93-92
برنامه حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92
صفحه 3 از 4 « قبل 1 2 3 4 بعد »   برو به