دفتر فنی و عمرانی

رئیس اداره طراحی و اجرا

 

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : بهزاد میر جلالی
رشته تحصیلی : عمران
مقطع : دانشجوی دکترا

شروع مسئولیت: 1397

Email : 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات