دفتر فنی و عمرانی

رئیس اداره طراحی و اجرا

 

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : موسی موسوی
رشته تحصیلی : عمران
مقطع : فوق لسانس

شروع مسئولیت: 1397

Email : 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات