دفتر فنی و عمرانی

رئيس اداره طراحي و اجرا

 

مشخصات تصوير
نام و نام خانوادگی : موسي الرضا موسوي
رشته تحصيلی : مهندسي تكنولو‍ژي تاسيسات
مقطع : كارشناسي

شروع مسئوليت: 1392

Email : 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات