مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 

مدیر فرهنگی و اجتماعی

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : حجت مظفری
رشته تحصیلی : مشاوره
مقطع : دانشجوی دکتری

شروع مسئولیت: 1395

Email : bazgasht_etrat@yahoo.com

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات