تفاهم نامه هاي همكاري واحد

 

تفاهم نامه هاي همكاري واحد با موسسات و واحد هاي صنعتي
 
 
رديف
نوع فعاليت
طرفين قرار داد
تاريخ امضاء
مدت اعتبار
1
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و پارك علم و فناوري استان خراسان رضوي
3/9/86
سه سال
2
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ودفتر تحقيقات و مطالعات كاربردي فرماندهي انتظامي استان خراسان شمالي
17/10/88
دو سال
3
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و گروه شركت گاز استان خراسان رضوي
1/12/86
پنج سال
4
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و شركت سيمان بجنورد
1/6/87
سه سال
5
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران)
20/3/88
يك سال
6
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان شركت شهركهاي صنعتي استان خراسان رضوي
11/3/88
دو سال
7
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و گروه عالي كارخانجات پارت لاستيك
7/3/87
سه سال
8
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان  و امور آب و فاضلاب شهرستان قوچان
1/12/88
يك سال
9
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و شركت كيك و كلوچه گوارا ( خديو پور)
5/12/88
يك سال
10
تفاهم نامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان و پژوهشگاه صنعت نفت 1/11/89 5 سال

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات