پروژه در دست طراحی و احداث

1-     پروژه هاي ساختماني آموزشي با موتورخانه مركزي داراي سيستم گرمايشي و سرمايشي چيلروفن كوئل با زيربناي 4632 متر مربع

2-     پروژه سوله ورزشي شامل سالن اصلي به ارتفاع  تاج 5/16 متر و دو سالن جانبي با ارتفاع تاج 7/10 با موتورخانه مركزي و سيستم گرمايشي و سرمايشي ، ايرواشر-يونيت هيتر-فن كوئل با زيربناي 7170 مترمربع

3-       پروژه ساختماني مسجد با زيربناي 1862 متر مربع با موتور خانه مركزي و سيستم چيلر و ايرواشه

4-       پروژه تميرگاه و پاركينگ با زير بناي 800 متر مربع با سيستم گرمايشي گاز شهري و سرمايشي كولر

5-       مخزن بتني زميني آب شرب شهري به همراه تلمبه خانه حجم 800متر مكعب


ارسال نظر

Captcha image

نظرات