پروژه‌های زیربنایی


1) پروژه خط انتقال آب شرب شهری که از محل سد تبارک آباد و تصفیه خانه شهرستان قوچان در دست اقدام است.
 
 
2) پروژه افزایش ظرفیت گاز سایت که از ایستگاه اصلی گاز داخل شهر جهت انتقال گاز با ظرفیت بالاتر به طول 512/4 در حال انجام میباشد.
 
 
3) پروژه افزایش ظرفیت برق دانشگاه از مسیر عبور برق شهری و ابجاد سوئیچینگ با افزایش تعداد و قدرت ترانسها که در حال انجام می‌باشد.به همراه دیزل ژنراور برق اضطراری


ارسال نظر

Captcha image

نظرات