پروژه های زیربنایی


1) پروژه خط انتقال آب شرب شهري كه از محل سد تبارك آباد و تصفيه خانه شهرستان قوچان
 
 
2) پروژه افزايش ظرفيت گاز سايت كه از ايستگاه اصلي گاز داخل شهر جهت انتقال گاز با ظرفيت بالاتر به طول 512/4 در حال انجام ميباشد.
 
 
3) پروژه افزايش ظرفيت برق دانشگاه از مسير عبور برق شهري و ابجاد سوئيچينگ با افزايش تعداد و قدرت ترانسها كه در حال انجام مي باشد.به همراه ديزل ژنراور برق اضطراري


ارسال نظر

Captcha image

نظرات