همايش ها و سمينار ها

 

 

همايش ها و سمينار ها
-          آخرين اخبار همايش ها
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
برگزار كننده
آدرس سايت
اولين همايش بين المللي زهرابه هاي گياهي در خشکبار و ميوه هاي خشک

September 10-12, 2011

Islamic Azad University, Damghan Branch http://www.mycotoxinsymp.com/index.php/conf/path1
چهارمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران

6 بهمن 1389

شيراز - دانشگاه شيراز -دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

http://eram.shirazu.ac.ir/taxconf4
 
 
 
 
-          همايش هاي برگزار شده
رديف
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
برگزار كننده
دامنه همايش
1
امام علي (ع)
15/8/1381
باشگاه پژوهشگران جوان واحد
منطقه اي
2
امام حسين (ع)
20/11/ 1382
باشگاه پژوهشگران جوان واحد
منطقه اي
3
طلاق و علل افزايش آن
17/12/1383
باشگاه پژوهشگران جوان واحد
منطقه اي
4
پيامبر اعظم (ص)
30/8/1385
باشگاه پژوهشگران جوان واحد
منطقه اي
5
بررسي مشكلات پژوهش و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي جهت بهبود آن
27/9/1385
دفتر ارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
6
صنايع غذايي
13/12/1386
دفتر ارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
7
همايش منطقه اي مشاوره در قرن 21
18/12/87
دفترارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
8
همايش ارتباط دانشگاه با صنعت و چالشهاي پيش رو با محوريت صنايع شيمايي و پتروشيمي
5/3/88
دفتر ارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
9
دنياي مجازي و نو آوري فرهنگي
25/8/88
دفتر ارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
 
سمينار ها :
رديف
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
برگزار كننده
دامنه سمينار
1
چهره هاي فاخر صنعت ملي كشور
22/2/88
دفتر ارتباط با صنعت واحد و
 شركت و مجتمع توسعه تجارت شرق ايران
استاني
2
تعيين تركيب بودار كننده جديد غير گوگردي جهت مصرف در گاز شهري
24/1/88
دفتر ارتباط با صنعت واحد و
شركت گاز استان خراسان رضوي
درون واحد
3
بسته بندي مواد صنايع غذايي
25/9/87
دفتر ارتباط با صنعت واحد و
 شركت نوين زعفزان
استاني
 
همايش هاي در شرف برگزاري
رديف
عنوان همايش
تاريخ برگزاري
برگزار كننده
دامنه همايش
1
مهندسي شيمي با محوريت نفت ، گاز و پتروشيمي
5/12/89
باشگاه پژوهشگران جوان واحد
منطقه اي
2
علوم كامپيوترومهندسي ( تكنولوژي اطلاعات ، ارتباطات و كنترل هوشمند )
پاييز 1389
دفتر ارتباط با صنعت واحد
منطقه اي
3
بهداشت رواني دانشجويان
بهار 1390
دفتر ارتباط با صنعت واحد
ملي
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات