ریاست واحد

 

مشخصات :

نام : غلامرضا                               نام خانوادگی : کاظمی          نام پدر: غلامحسن                سال تولد: 1346

محل تولد : قوچان                   محل صدور: قوچان                    شماره شناسنامه: 55           دین : اسلام              مذهب: شیعه

مرتبه علمی : استادیار

 

تحصیلات :

- دوره لیسانس ؛ رشته تحصیلی : فقه و مبانی حقوق      دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم اسلامی رضوی     کشور محل تحصیل : ایران

از سال  1362         تا سال 1367          

- دوره فوق لیسانس ؛ رشته تحصیلی : فقه و مبانی حقوق      دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم اسلامی رضوی   کشور محل تحصیل : ایران

از سال  1367         تا سال 1370          

- دوره دکتری تخصصی ( PH.D) ؛ رشته تحصیلی : ادبیات فارسی      دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد

  کشور محل تحصیل : ایران           از سال  1391                              تا سال 1396          


ارسال نظر

Captcha image

نظرات