ریاست واحد

 

مشخصات :

نام : مهدی                               نام خانوادگی : وطن پرست          نام پدر: رمضانعلی                سال تولد: 1344

محل تولد : قوچان                   محل صدور: قوچان                    شماره شناسنامه: 55           دین : اسلام              مذهب: شیعه

مرتبه علمی : استادیار

 

تحصیلات :

- دوره لیسانس ؛ رشته تحصیلی : جغرافیای انسانی      دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد     کشور محل تحصیل : ایران

از سال  1362         تا سال 1367          

- دوره فوق لیسانس ؛ رشته تحصیلی : جغرافیای انسانی      دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی – تهران مرکز   کشور محل تحصیل : ایران

از سال  1367         تا سال 1370          

- دوره دکتری تخصصی ( PH.D) ؛ رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری      دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران   

  کشور محل تحصیل : ایران           از سال  1374                              تا سال 1380          


ارسال نظر

Captcha image

نظرات