معاون اداری و مالی

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : دکتر احسان پولادی
رشته تحصیلی : مکانیک
مقطع : دکترا

شروع مسئولیت: 1398

Email

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات