معاون اداری و مالی

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : دكتر حميد صارمی
رشته تحصیلی : مديريت مالي
مقطع : دكترا

شروع مسئولیت: 1390

 

Email : hadi_sarem@yahoo.com

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات