معاون علمی

سوابق اجرایی:

 

عضو کمیته کشوری FSMS در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دبیر بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

دبیر انجمن علوم و صنایع غذایی ایران شعبه شمال شرق کشور

 

تالیف کتاب:

 

  1. Elsevier Book Chapter:

Milk-Based Beverages, CHAPTER BOOK Entitled: Traditional Beverages in Different Countries: Milk-based Beverages, 2019

  1. English for the students of Food Science and Technology, Publisher: Islamic Azad University, Quchan Branch

 

ترجمه کتاب:

 

میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن

 

 

 

داور مجلات بین المللی:

Journal of Food Safety

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Journal of Food Process Engineering.

Nutrition and Food Science

Journal of Food Measurement & Characterization

Journal of Food Science and Technology

Journal of Applied Biology & Biotechnology

 

 

مقالات:

 

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Food Additives & Contaminants: Part B

Heavy Metals In Rice Samples On The Torbat-

Heidarieh Market, Iran

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Effect Of Extraction Conditions On Antioxidant

Activities Of Echinops Persicus

ISI (WOS)

 

2017

Taylor & Fransis

Journal of Essential Oil Bearing Plants

Chemical Composition Of The Essential Oil And

Antimicrobial Activity Of Aqueous And Methanolic

Extracts Of Scrophularia Khorassanica

ISI (WOS)  

2017

University-Uberlandia

Bioscience Journal

Effect Of Goat Lipase On Sensory Properties Of Curd

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تکنولوژی محیط زیست،

حذف سرب با استفاده از پوست گلابی به روش جذب سطحی

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

میکروب شناسی مواد غذایی

تعیین ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم‌های جداشده از فراورده‌های لبنی و گوشتی

 

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه تربیت مدرس

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

بررسی جایگزینی ثعلب با صمغ دانه مرو و تاثیر  آن بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی سنتی

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه....

علمی پژوهشی وزارت

1395

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

بهداشت مواد غذایی

بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصارههای آبی و متانولی گل میمونی

علمی پژوهشی وزارت

1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نوآوری در علوم و صنایع غذایی

تاثیر کاربرد صمغ دانه مرو بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی

کم چرب

وزارت علوم

 

1395

دانشگاه گرگان

نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی

خواص ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی اسفناج (واریته مشهد)روی شاخص های باکتریایی

           

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات