معاون آموزش

معاون آموزشی


مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی : دکتر محمود رضا خدنگی دکتر محمود رضا خدنگي   
رشته تحصیلی : مهندسی شيمی
مقطع : دکتری تخصصی

شروع مسئوليت: 1390

Email : khadangi@iauq.ac.ir

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات