ارتباط با حوزه ریاست

دکتر غلامرضا کاظمی رییس دانشگاه 05147011153

مهدی سلیمانی رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه  05147011155

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات