تحصيلات تكميلي

*اطلاعیه مهــــــــــــــــــــــــــم*

بسمه تعالي

قابل توجه كليه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد 

باتوجه به راه اندازي نرم افزار جامع تحصيلات تكميلي در سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان لازم است كليه دانشجويان جهت ثبت و پرينت فرمهاي پروپوزال ، پيگيري تصويب پروپوزال در گروه آموزشي و شوراي پژوهشي ، دريافت فرم اعلام آمادگي دفاع ، دعوت نامه ها و ابلاغيه اساتيد مشاور وراهنما ، معرفي نامه جهت امور تحقيقاتي  و ساير امور مربوط به پايان نامه ها به سيستم جامع دانشگاهي دانشگاه آزاد واحد قوچان منوي پژوهش و فناوري – قسمت ثبت پايان نامه (پروپوزال ) مراجعه نماييد.

شرايط استاد راهنما و مشاور

مراحل تاييد پروپوزال ارشد

بخشنامه جديد جهت اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد (مهم)

بخشنامه جديد پايان‌نامه‌ها و مقالات مستخرج از آن (مهم)

نكات مهم جهت پايان‌نامه و برگزاري جلسه دفاع (جديد)

 

نمودار روند انتخاب پايان نامه

فرم استفاده از امکانات آزمايشگاهها (جدید)

فرم معرفی به آزمایشگاه دانشجویان ارشد مهمان (جدید)

فرم نمره مقاله (جديد)

تعهد اصالت پايان نامه

نمونه روي جلد براي پايان نامه هاي علوم انساني

نمونه روي جلد براي پايان نامه هاي فني و مهندسي

نمونه روي جلد براي پايان نامه هاي علوم پايه

نمونه روي جلد براي پايان نامه هاي كشاورزي

راهنماي تكميلي نگارش پايان نامه هاي ارشد

نمونه صفحه تاييد هيات داوران -علوم انساني

نمونه صفحه تاييد هيات داوران - فني و مهندسي

نمونه صفحه تاييد هيات داوران -علوم پايه

نمونه صفحه تاييد هيات داوران - كشاورزي

بخشنامه منشور و موازين اخلاق پژوهش(كارشناسي ارشد)

بخشنامه منشور و موازين اخلاق پژوهش(كارشناسي ارشد) (نسخه انگلیسی)

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات