مهمترين فعاليت هاي مركز

فعاليتها و وظايف مركز اطلاعات ، آمار و رايانه در قالب بخشهاي زير انجام مي گردد :

الف ) بخش نرم افزار :

اين بخش وظيفه تهيه ، طراحي و پشتيباني از نرم افزار هاي مورد نياز قسمت هاي مختلف واحد و كليه امور نرم افزاري سيستمها را بعهده دارد. همچنين پشتيباني از سايت اينترنت واحد و بروز رساني آن توسط اين بخش انجام مي گردد.
ب ) بخش سخت افزار و شبكه  :

اين بخش وظيفه پشتيباني ، راه اندازي و تعميرات كليه تجهيزات شبكه و سخت افزاري سيستمها را بعهده دارد.و نياز سنجي و مكانيزه نمودن سخت افزاري واحد
 

ج ) بخش فناوري اطلاعات و آمار :

  • كافي نت : كافي نت مركزي واحد با بيش از يكصد دستگاه رايانه و سه كافي نت مجزاي اساتيد ، پرستاري و خوابگاه مركزي با ارائه اينترنت سرعت بالا از ساعت 12-8 و 18-13 همه روزه بجز ايام تعطيل به دانشجويان و اساتيد محترم واحد سرويس دهي مي نمايد.

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات