تماس با ما


 

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی :-حكيم زماني
رشته تحصیلی : مهندسي شيمي
مقطع : -كارشناسي ارشد
پست سازمانی : مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن:2201195-0581


 

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی :-حسين قدمي  
رشته تحصیلی :مديريت بازرگاني
مقطع : -ارشد
پست سازمانی : كارشناس

تلفن : 2201169-0581

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات