تماس با ما


 

مشخصات تصویر
نام و نام خانوادگی :-قدير آقائي
رشته تحصیلی : -زبان انگليسي
مقطع : -ارشد
پست سازمانی : - مسئول دفتر طرح و برنامه و بودجه

تلفن : 2201259-0581

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات