نرم افزار

مهمترين فعاليتهاي نرم افزاري مركز:

  • طراحي و اجراي نرم افزار هاي : جامع اعتبار الكترونيكي ، رزرو غذا و تغذيه با كنترل انتخاب واحد دانشجو ، انتقال اينترنتي پرداختي ها به حساب دانشجو ، دفتر ارتباط با صنعت  و كارآموزي دانشجويان ، كنترل تردد دانشجويان، صندوق پيشنهادات و انتقادات الكترونيكي براي رياست محترم واحد ، حضور و غياب دانشجويان خوابگاه و نمايش اينترنتي آن براي خانواده آنها ، نرم افزار كارگزيني با قابليت اتصال به دستگاه حضور و غياب
  • خريد و راه اندازي نرم افزار : كتابخانه سيمرغ با امكان رزرو و جستجوي اينترنتي كتاب براي دانشجويان و اساتيد و كاركنان واحد


ارسال نظر

Captcha image

نظرات