وب سايت ها

مهمترين وب سايتهاي طراحي شده در مركز :

 

  • وب سايت همايش ها
  •  سيستم جامع خدمات دانشجويي
  •  سيستم جامع خدمات دانشجويي-مديريت
  •  پرتال اساتيد
  •  پرتال كاركنان
  •  سايت اطلاع رساني
  •  وب سايت مجله شيمي
  •  سامانه دبيرخانه paperless
  •  سامانه مديريت طرح هاي پژوهشي

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات