امور مالی

مدیر امور مالی  

نام و نام خانوادگی : یونس زندلاف

 

رشته تحصیلیحسابداری:

مقطع : لیسانس

شروع مسئولیت : 1399

Email :

 

 
 
شماره حسابهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
بانک ملی حساب سیبا
شهریه
0103076441008
خوابگاه
0105379313003
صندوق رفاه دانشجویان واریزی مربوط به چک برگشتی
0105708632005
اقساط وام دانشجویی
0105379301002
کافی نت و سلف سرویس
0105379310009

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات