ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

اهم فعاليتهاي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر عبارت است از :

  1. ارائه خدمات به دانشجويان شاهد و ايثارگر 
  2. زمينه سازي مشاركت فعالانه اين عزيزان در عرصه هاي مختلف علمي ، فرهنگي
  3. بزرگداشت ايثارگري شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
  4. رسيدگي كامل به وضعيت علمي و فرهنگي اين دانشجويان .
  5. ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان شاهد و ايثارگر و تقسيم بندي آنان به گروههاي 10 و 15 نفري 
  6. معرفي به استاد مشاور جهت ارائه راهنماي هاي همه جانبه به اين عزيزان .


ارسال نظر

Captcha image

نظرات