ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مسئول ستادشاهد و امور ایثارگران:                                               

مهدی ساعدی

ساختمان اداری، طبقه دوم اتاق 309

تلفن دفتر:

051-47011175

--------------------------------------------------------------------------------------

اهم فعالیتهای ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر عبارت است از :

  1. ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر 
  2. زمینه سازی مشارکت فعالانه این عزیزان در عرصه‌های مختلف علمی ، فرهنگی
  3. بزرگداشت ایثارگری شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  4. رسیدگی کامل به وضعیت علمی و فرهنگی این دانشجویان .
  5. ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان شاهد و ایثارگر و تقسیم بندی آنان به گروههای 10 و 15 نفری 
  6. معرفی به استاد مشاور جهت ارائه راهنمای‌های همه جانبه به این عزیزان .


ارسال نظر

Captcha image

نظرات