افتخارات

در بخش اداری و مالی:
1.    کسب رتبه اول توسعه و ساخت وساز منطقه 9 سما ( عملکرد 84)  در گردهمایی سراسری معاونین سما در تابستان 85
2.    کسب رتبه اول اداری و مالی منطقه 9 (عملکرد 85 ) در گردهمایی سراسری معاونین سما در تابستان 86 .
3.    کسب عنوان معاون برتر در خودکفایی مالی در سال 88-87 .
4.    . کسب عنوان معاون برتر در فعالیتهای فرهنگی در سال 89-88.
5.    . کسب عنوان معاون برتر در توسعه امور فرهنگی در سال 87-86.        
6.    . کسب عنوان معاون برتر در اداری و مالی و اجرایی در سال 90-89 .
7.    کسب عنوان رتبه درجه یک مدارس غیر انتفاعی در سال تحصیلی 85-84 آموزش و پرورش.
8.    کسب عنوان رتبه درجه یک در طرح درجه بندی مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی 85-84 توسط آموزش و پرورش.
9.    اخذ رتبه درجه یک راهنمایی دخترانه ، دبستان و دبیرستان پسرانه  از آموزش و پرورش شهرستان.
10.    کسب پنج مقام اول و دو مقام دوم استانی در آزمونهای تشریحی مدارس راهنمایی پسرانه سما.
11.    دریافت لوح تقدیر توسط مدیر پشتیبانی آموزشکده در همایش بیستمین سالگرد تاسیس سازمان سما.


در بخش پژوهش :
  شرکت در جشنواره‌های پژوهشی ، مسابقات رباتیک و مهارتی و اختراعات  دارای 11 مقام منطقه ای / استانی و 9 مقام  کشوری می‌باشد .

 

در بخش فرهنگی و هنری :
شرکت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری و طرح قدس دارای 46 مقام منطقه ای / استانی و 7 مقام کشوری

 

در بخش ورزشی :
کسب 5 مقام استانی و 6 مقام کشوری به صورت انفرادی و گروهی
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات