برنامه ریزی و امتحانات

شرح وظایف :

 1. چاپ لیست مشروطین و ارسال آن به گروههاى مربوطه جهت اعلام دروس مازاد بر سقف دانشجویان
 2. بررسى و اعلام دانشجویان ممتاز جهت استفاده از تخفیف شهریه .
 3. چاپ کارنامه دانشجویان میهمان و معرفى طبق فرم4 و ارسال به واحد مبداء
 4. چاپ کارنامه هاى کلى دانشجویان در شرف فارغ التحصیلى و ارسال به گروه جهت اعلام نظر فارغ التحصیلى
 5. فارغ التحصیل نمودن دانشجویان واجد شرایط پس از بررسى و چاپ فرم چک لیست مراحل فارغ التحصیلى آنها جهت تحویل به اداره فارغ التحصیلان
 6. چاپ لیست دانشجویانیکه در ترم جارى پیش نیازدروس را رعایت ننموده اند و ارسال به گروه جهت اعلام نظر
 7. ثبت نام و برگزارى امتحانات غیر حضورى (خاص دانشجویان دوره هاى نظام معلمان )
 8. تهیه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پیگیرى لازم جهت اجراى آن در هر نیمسال
 9. تهیه تقویم هر نیمسال و ابلاغ به دانشکده پس از تصویب توسط ریاست محترم و معاونت محترم آموزشى دانشگاه
 10. نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشکده
 11. جمع آورى کلیه صورتجلسات امتحانى دانشکده‌ها و رسیدگى مجدد
 12. جمع آورى کلیه صورتجلسات تخلف از دانشکده‌ها و ارسال به کمیته انضباطى دانشگاه
 13. پیگیرى و دریافت نمرات نهایى دانشجویان از گروههاى مختلف
 14. محاسبه و گزارش ساعات مراقبت کلیه همکارانى که در امر برگزارى امتحانات شرکت داشته اند
 15. بررسى و اعلام سهمیه یک درصد از دانشجویان رشته پزشکى جهت امتحان پذیرش دستیارى
 16. چاپ وارسال خلاصه وضعیت تحصیلى دانشجویان بنا به درخواست قسمتهاى مختلف
 17. جمع آورى ارزشیبابى هاى اساتیدازکلیه دانشکده‌ها و ثبت اطلاعات آنها در کامپیوتر
 18. بررسى و ثبت نمرات کارآموزى وپروژه
 19. چاپ گواهى تعدادواحد و معدل براى دانشجویان در حال تحصیل
 20. بررسى و ثبت دروس تطبیقى دانشجویان پس از تایید مدیر گروه
 21. انجام مکاتبات و بررسى سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویى به استعلامات مختلف
 22. بررسى پرونده دانشجویان واجد شرایط جهت اخذ دروس بصورت معرفى به استاد
 23. بررسى درخواست اولیه دانشجویان و ارائه دروس بصورت ترم جبرانى ( ماده 47 )
 24. انجام کلیه حذف‌ها شامل الف : حذف عدم رعایت پیش نیاز ،ب: حذف واحدهاى مازاد ،ج: حذف دروس غایب در جلسه امتحان ،د: حذف مشروطى ،ح: حذف شاهد و جانباز
 25. بررسى و معرفى دانشجویان رشته پزشکى که در امتحان جامع علوم پایه نمره قبولى کسب نموده اند به دوره فیزیوپاتولوژى
 26. تکمیل فرم خلاصه وضعیت تحصیلى دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص آموزشى
 27. ابلاغ نظریه هاى شوراى آموزشى و کمیسیون مواردخاص آموزشى مربوط به این اداره به دانشحویان و گروهها
 28. بررسى دانشجویان واجدشرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه و پره انترنى وارسال لیست اسامى ایشان
 29. بررسى پروژه دانشجویان ارشد متقاضى دفاع و صدور مجوز لازم اولیه

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد