ثبت نام

مسئول ثبت نام: محمد میرزاخانزاده

مدرک و مقطع تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی

سال شروع فعالیت: 1399

 

همکاران:

محمود باقرپور (امور نظام وظیفه)

غلامرضا ساجدی

علی محمد قربانیان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات:

1-ثبت نام دانشجویان جدید الورود .

2- ثبت اطلاعات دانشجویان مهمان و معرفى از واحدهای دیگر .

3- تهیه گزارش وضعیت تحصیلى دانشجویان به کمیسیون موارد خاص .

4- ارسال CD درخواست معافیت تحصیلى جهت دانشجویان مشمول .

5- پیگیرى و دریافت کارت دانشجویى دانشجویان به آموزش دانشکده جهت تحویل به ایشان .

6- معرفی دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافى ، اخراجى و غایب به معاونت وظیفه عمومى ناجا .

7- ابلاغ نظریه‌های شورای آموزشى و کمیسیون موارد خاص به دانشجویان .

8- صدور فرم 5 (خلاصه وضعیت تحصیلى ) برای دانشجویانى که در شمول ماده 46 آیین نامه آموزشى قرار میگیرند .

9- صدور معرفی نامه براى دانشجویانى که به سایر واحدها معرفى می‌شوند .

10- صدور مجوز معرفى به استاد و ترمیم معدل پس از تایید اداره برنامه ریزى و امتحانات .

11- ارسال پرونده هاى دانشجویان انتقالى به واحد دیگر .

12- ثبت اطلاعات ، تشکیل و درخواست پرونده دانشجویان انتقالى از واحدهاى دیگر .

13- ابلاغ کسرى مدارک ثبت نام به دانشجویان .

14- ابلاغ به دانشجویان غایب و غایب راکد جهت مشخص نمودن وضعیت تحصیلى .

15- درخواست کارت دانشجویى المثنى و دانشجویان انتقالى

16- استعلام از حوزه نظام وظیفه در مورد ادامه تحصیل مشمولین

17- مکاتبه با سازمان مرکزى در صورت تایید شورای آموزشى در مورد ادامه تحصیل

18- درخواست تاییدیه تحصیلی دوره قبلی برالی دانشجویان دو مقطع کارشناسی ناپیوسته و ارشد ناپیوسته

19- ارسال لیست متاخرین ثبت نام

20- ثبت مرخصی تحصیلى دانشجویان پس از طى مراحل و تکمیل فرم مرخصى توسط دانشجویان و تایید توسط مراجع ذیصلاح .

21- صدور مجوز دفاع دانشجویان کارشناسى ارشد و دکترا پس از تایید اداره برنامه ریزى و امتحانات .

22- ارسال فیش هاى هزینه خدمات آموزشى و لیستهاى علامت گذارى شده ثبت نام شدگان به امور مالى سازمان مرکزی و مرکز آزمون


ارسال نظر

Captcha image

نظرات