امور آموزشي

 

مدير آموزش  

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم يساقي

رشته تحصیلی :

مقطع : فوق ليسانس

شروع مسئولیت :1390

Email :

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات