امور آموزشی

 

مدیر آموزش

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا خوش تراش

رشته تحصیلی :

مقطع : دانشجو دکترا

شروع مسئولیت :1396

Email :

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات