اداره بایگانی

شرح وظايف اداره دبيرخانه

 

1- ثبت نامه هاى وارده به دبيرخانه آموزش و ارسال آن به دواير آموزش

2- ثبت و ارسال نامه هاي ابلاغى دانشجويان به آدرس آنان

3- تفكيك نامه هاى وارده

4- ارسال نامه ها و دستورالعملها به دانشكده و گروههاى آموزشى

5- ثبت و ارسال تاييديه هاي تحصيلى به دواير جهت اقدام

6- ثبت و ارسال ريزنمرات دريافتى از دانشگاهها و ارسال به اداره امتحانات

7- ثبت نامه هاى ارسالى به امور مالي جهت استعلام عدم بدهى

8- ارسال كارنامه هاى دانشجويان در شرف فارغ التحصيلى و جهت اعلام نظر مدير محترم گروه

9- صدور گواهى اشتغال به تحصيل جهت ارائه به راهنمايي و رانندگى و خروج از كشور براى واجدين شرايط

 

 

 

 

شرح وظايف اداره بايگانى آموزش

 

 

1- تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود هنگام ثبت نام

2- شماره گذاري اوراق پرونده و ثبت فهرست مدارك تحصيلي دانشجويان

3- تفكيك نامه هاي وارده به بايگاني بصورت هر رشته و سال ورود

4- ارسال و برگشت پرونده دانشجويان به دواير آموزش جهت اقدام امور آموزشي آنان

5- بايگاني نمودن نامه روي پرونده توسط مسئول هر رشته

6- دريافت مدارك پيش دانشگاهي – كارداني و ليسانس از دانشجويان جديدالورود

7- تحويل مدرك پيش دانشگاهي به دانشجويان فارغ التحصيل يا تسويه حساب نموده

8- شماره گذاري پرونده ها ومنظم نمودن آن به ترتيب سال ورود

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات